Advertisements

कोरोना या वायरसनी काय शिकवले?…

कोरोना या वायरसनी काय शिकवले? मनुष्य जात किती विचारहीन आहे याची पूर्ण कल्पना आली. अजूनही आपण सर्वश्रेष्ठ आहोत या भ्रमात आपण आहोत. निसर्गाशी घेतलेल्या…

कोरोना या वायरसनी काय शिकवले?…
Advertisements

Published by rpnn

CHAIRMAN MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL MAHARADHTRA INDIA

%d bloggers like this: